Wat is Digital Acceleration?

In de snel veranderende digitale wereld is het belangrijk voor organisaties om snel aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Digital acceleration betekent dat organisaties zich adaptiever, flexibeler en weerbaar moeten maken om optimaal te profiteren van de voordelen van digitale transformatie.

digital acceleration
Meer weten?

Ga het gesprek aan met Laurent!

  Wat is Digitaal Accelereren?

  Digitaal accelereren betekent dat organisaties strategische maatregelen nemen om hun digitale transformatie te versnellen. Het gaat daarbij om het vermogen van een organisatie om snel aan te passen aan nieuwe technologieën, digitale trends en veranderende marktomstandigheden. Het doel van digitaal accelereren is om meer waarde uit digitale initiatieven te halen en het concurrentievoordeel in het digitale landschap te vergroten.

  Digitaal accelereren vraagt om een multidimensionale aanpak waarin verschillende aspecten van de organisatie worden aangepakt. Dit omvat het ontwikkelen van een innovatieve organisatiecultuur en een digitale mindset. Daarnaast gaat het om het versterken van digitale vaardigheden van medewerkers, het implementeren van flexibele en schaalbare IT-infrastructuren en het omarmen van nieuwe technologieën en digitale oplossingen.

  Organisaties die zich richten op digitale versnelling willen hun digitale transformatie-inspanningen sneller en flexibeler maken. Dit doen ze om nieuwe digitale producten en diensten snel te kunnen lanceren, klantgerichte ervaringen te bieden, operationele efficiëntie te verbeteren en nieuwe kansen op de markt te benutten.

  Drie pijlers van Digitale Acceleratie

  Wij hebben digitale acceleratie onderverdeeld in drie thema’s, namelijk Adaptiviteit, Flexibiliteit en Weerbaarheid. Adaptiviteit gaat met name over organisatorisch aanpassingsvermogen. Flexibiliteit speelt in op de opzet van de software en het development-team. Weerbaarheid behandelt de duurzame en toekomstbestendige opzet van de IT Architectuur en het databeheer.

  Adaptiviteit

  Om digitaal te versnellen is het belangrijk dat organisaties snel reageren op nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat ze proactief beslissingen nemen op basis van de laatste trends en technologieën. Adaptieve organisaties hebben een cultuur van innovatie en nemen snel en adequaat besluiten. Ze begrijpen het belang van continu ontwikkelen en experimenteren om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

  Om de adaptiviteit te bevorderen kunnen organisaties de volgende acties ondernemen:

  • Ontwikkelen van een flexibele organisatiestructuur waarin besluitvorming snel en efficiënt plaatsvindt.
  • Stimuleren van een cultuur van innovatie en creativiteit, waar medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen.

  Flexibiliteit

  Om digitaal te versnellen is het belangrijk om flexibel te zijn. Dit betekent dat de software snel aangepast kan worden aan veranderende behoeften en dat de IT-afdeling wendbaar is om dit soepel te laten verlopen. Door flexibele softwarearchitectuur kunnen nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden, kunnen systemen geüpgraded worden en integraties gerealiseerd worden zonder grote verstoringen. Het vergroten van flexibiliteit vereist wel een IT-afdeling met voldoende capaciteit en expertise om snel te reageren op veranderingen. Als dit niet het geval is raden we aan een goede samenwerking op te bouwen met een IT afdeling.

  De volgende zaken kunnen bedrijven ondernemen om de flexibilteit te bevorderen:

  • Adopteren van een modulaire softwarearchitectuur die gemakkelijk kan worden aangepast en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.
  • Ontwikkelen van een flexibel IT-team met voldoende expertise en capaciteit om snel te reageren op veranderingen en nieuwe technologieën te omarmen.

  Weerbaarheid

  Bij digitaal versnellen zijn niet alleen adaptiviteit en flexibiliteit belangrijk, maar ook weerbaarheid. Dit betekent dat de IT-infrastructuur veilig en schaalbaar moet worden opgezet. Met andere woorden hoe bestand is de IT voor alle gevaren, risico’s en disruptieve ontwikkelingen. Om weerbaar te zijn, moeten krachtige veiligheidsmaatregelen worden toegepast om gevoelige data en systemen te beschermen tegen bedreigingen. Daarnaast moet de IT-infrastructuur ook in staat zijn om mee te groeien met de groeiende eisen van de organisatie en de toenemende digitale belasting.

  De volgende actiepunten dragen bij aan de weerbaarheid van de IT.


  Om succesvol te zijn in het digitale tijdperk, is het voor organisaties cruciaal om digitaal te versnellen. Dit betekent dat ze zich moeten aanpassen aan veranderingen, flexibel moeten zijn en veerkrachtig moeten blijven. Door dit te doen kunnen organisaties snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en hun software aanpassen aan veranderende behoeften. Hierdoor zijn ze in staat om een veilige en schaalbare IT-architectuur op te bouwen en te blijven concurreren in een dynamische digitale omgeving. Bovendien kunnen ze op deze manier optimaal profiteren van de voordelen van digitale transformatie.

  Gerelateerd