Wat zijn composable applicaties en waarom moet je dat weten.

In een wereld van snelle technologische ontwikkelingen, veranderende gebruikersbehoeftes en disruptie is het cruciaal om weerbaar te zijn met flexibele, adaptieve software en een versnellende, agile werkwijze. Composable applications bieden een nieuwe manier van software development die aan deze criteria voldoet. In dit artikel bespreken we wat composable apps zijn en waarom het de moeite waard is om ze te overwegen.

composable applications
Meer weten?

Ga het gesprek aan met Laurent!

  De term “composable applications” zegt het eigenlijk al: het gaat om software dat is samengesteld met uitwisselbare losse onderdelen. Om deze composable apps goed te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat er verschillende niveaus van “composability” zijn. Zo is er een “macro” niveau van componeren, waarbij het gaat om het samenvoegen van verschillende applicaties tot een ecosysteem van onafhankelijk functionerende applicaties die individueel kunnen worden aangepast of opgeschaald. Dit zorgt voor flexibiliteit zonder dat het IT-landschap versnipperd raakt.

  Op het “meso” niveau bestaat een composable app uit onafhankelijke modules die elk een andere functionaliteit vertegenwoordigen, zoals inloggen, zoeken of communiceren. Dit maakt het mogelijk om snel en efficiënt nieuwe oplossingen te ontwikkelen en aan te passen aan veranderende gebruikersbehoeften of omstandigheden.

  Op het “micro” niveau zijn deze modules opgebouwd uit losse componenten, zoals voorgefabriceerde knoppen, zoekbalken of formulieren. Dit maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijk om snel nieuwe modules te bouwen en versnelt de digitale ontwikkeling.

  Waarom is composable zo belangrijk?

  Gartner identificeerde al in 2021 composable apps als een van de toonaangevende trends voor een toekomstbestendige IT-strategie. Dit komt onder andere door de snelheid waarop technologische ontwikkelingen zich opvolgen, de ervaring van de disruptie van de pandemie en de veranderlijkheid van de gebruikerswensen.  Toch kwam Gartner met de volgende vier bevindingen over de huidige situatie:

  • Grote monolithische applicaties voldoen niet meer aan de eisen, verwachtingen of voorkeuren van bedrijfsleiders en klanten, omdat er nu continue agility wordt verwacht.
  • Bedrijfsleiders zoeken naar app-ervaringen die op een creatieve manier kunnen worden ingericht, aangepast op de verschillende rollen van gebruikers en kunnen blijven worden aangescherpt om als bedrijf te kunnen differentiëren.
  • Een productieve samenwerking tussen een organisatie en IT-partners is essentieel om de optimale potentie van applicaties te benutten en een transformerende impact te maken.
  • We hebben momenteel de technologie en kennis om deze toekomstbestendige bedrijfsapplicaties te bouwen, toch is er vertraging of stilstand door het vasthouden aan oude werkwijzen, verouderde organisatie- en culturele normen, en technische achterstand bij het adopteren van een agile bedrijfs- en IT-omgeving.

  Het antwoord op deze issues is een strategie die kan versnellen en flexibel, schaalbaar en adaptief is. Als het goed wordt uitgevoerd heeft een composable aanpak de kracht om dit te vervullen.

  Uitdagingen

  Hoewel er mogelijkheden zijn, staan veel organisaties nog ver weg van een holistische en composable aanpak. Veel IT-afdelingen blijven zich vasthouden aan projectmatig geavanceerd maatwerk en zijn terughoudend in het toepassen van ‘low-code’ oplossingen en modules. Hierdoor blijft de kwaliteit weliswaar gewaarborgd, maar kan het tempo van de digitale wereld amper worden bijgehouden. Om digitale acceleratie mogelijk te maken, is modulair werken met low-code modules onmisbaar.

  Een ander groot deel van organisaties is tijdens de pandemie verstrikt geraakt in een versnipperd landschap van SaaS-tools. Deze SaaS-tools hebben elk hun eigen interne afhankelijkheden, ondanks het feit dat ze vaak API’s aanbieden. Deze afhankelijkheden beperken de flexibiliteit van de organisatie om snel te reageren op veranderende business scenario’s. Bovendien bieden standaard tools niet het maatwerk dat nodig is om echt meerwaarde te creëren. Saas-tools nemen ook verborgen kosten en risico’s met zich mee

  De grootste uitdaging ligt in het overstappen van de bestaande IT naar een nieuw composable ecosysteem. Hoewel API’s bijna alomtegenwoordig zijn in het bestaande IT-landschap, worden ze achteraf aangemaakt in plaats van standaard ingezet. De huidige applicaties erkennen vaak ook geen rol-specifieke behoeften, waardoor gebruikers te maken krijgen met veel te veel onnodige voorzieningen. Daarnaast zijn organisaties nog niet goed genoeg voorbereid op het consistent beheren van een applicatieomgeving die continu verandert.

  Next steps naar composable apps

  Hoe kun je als organisatie de IT-kloof dichten? Gartner heeft een aantal stappen opgesteld:

  Ten eerste is het belangrijk om niet door te gaan met de oude aanpak. Dit zorgt voor beperkende afhankelijkheden. Bouw dus geen nieuwe monolithische oplossingen en begin met het vervangen van bestaande software om over te stappen naar geassembleerde applicatie-ervaringen.

  Versnel vervolgens de ontwikkeling van modules die kunnen dienen als bouwstenen voor applicaties. Werk samen met een IT-partner die bewezen modules kan aanbieden om snel vooruitgang te boeken. Begin hierbij van buiten naar binnen en bekijk de behoeften van klanten/werknemers van buitenaf om specifieke rolgerichte behoeftes en de vereiste toepassingen te ontdekken. Zorg vervolgens intern voor een agile cultuur met een gedeelde verantwoordelijkheid.