Lees onze nieuwe whitepaper over AI taalmodellen →

Expertise Werkwijze Over ons Blog Cases EN
Neem contact op

Publieke sector

SevenLab heeft ruime ervaring in software ontwikkeling voor de publieke sector. Wij hebben samengewerkt met gerenommeerde organisaties zoals de VO-raad en HHNK. Onze software voldoet aan ISO-niveau beveiliging en wij streven naar transparantie en een persoonlijke aanpak.

De publieke sector omvat organisaties en instellingen die eigendom zijn van, of worden gecontroleerd door, de overheid. Dit kan op lokaal, regionaal of nationaal niveau zijn. De publieke sector is betrokken bij een breed scala aan activiteiten en diensten, zoals gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer, openbare veiligheid, en sociale dienstverlening.

eurocross
Meer weten?

Ga het gesprek aan met Laurent!

  Efficiëntie en Productiviteit

  Door het gebruik van software kunnen veel routinetaken worden geautomatiseerd, wat leidt tot een snellere dienstverlening en lagere kosten.

  Bijvoorbeeld, door het gebruik van digitale formulieren en workflows kan de verwerkingstijd van aanvragen en vergunningen aanzienlijk worden verkort.

  Transparantie en Verantwoording

  Software kan helpen bij het creëren van een meer transparante overheid door processen en data toegankelijk te maken voor burgers.

  Dit kan ook helpen bij het verbeteren van de verantwoordingsplicht en het toezicht op overheidsactiviteiten.

  Betere Besluitvorming

  Data-analyse en Business Intelligence-tools kunnen helpen bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen.

  Overheden kunnen trends en patronen identificeren die hen helpen te begrijpen waar middelen het meest effectief kunnen worden ingezet.

  Burgerbetrokkenheid

  Verschillende soorten software kunnen het voor burgers gemakkelijker maken om te communiceren met de overheid, hetzij door het verstrekken van feedback, het aanvragen van diensten, of het deelnemen aan publieke raadplegingen.

  Interdepartementale Samenwerking

  Door het gebruik van geïntegreerde systemen kunnen verschillende overheidsafdelingen efficiënter samenwerken. Dit is vooral belangrijk in sectoren zoals openbare veiligheid, gezondheidszorg en crisismanagement.

  "SevenLab is een betrouwbare partij met veel oog voor de klant. Ze denken actief met je mee, zijn enorm behulpzaam en flexibel."

  Satish Bahwanidin

  Projectleider VO-raad