Technologische trends voor duurzame energie

De energietransitie is in volle gang en nieuwe ontwikkelingen volgen zich in recordtempo op. Zo ontstaan er steeds meer mogelijkheden om een duurzame energie beschikbaar en betaalbaar te maken. Hieronder lees je een aantal voorbeelden van deze technologische ontwikkelen die de potentie hebben om de transitie in stroomversnelling te brengen.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  E.A.A.S.

  Energy As A Service is niet zozeer een technologie, maar een nieuw businessmodel dat leunt op IT. Deze nieuwe benadering ziet af van energie als product en levert dienstverlening bij alles dat bij het energieverbruik komt kijken. De energiemaatschappij bindt klanten in een digitale omgeving en vervult hierbij een faciliterende en adviserende rol. Door klanten zoveel mogelijk te bedienen word je een belangrijke toevoeging aan het dagelijks leven.

  Digital Mapping

  Digital Mapping is een technologie die verschillende technieken samenbrengt. Allereerst gaat het om het in kaart brengen van kansrijke gebieden voor het opwekken van duurzame energie of het optimaliseren van infrastructuren. Dit gebeurt door data te koppelen aan satellietbeelden en kaarten. Slimme software zoekt vervolgens naar de optimale inrichting voor duurzame initiatieven.

  Smart Grids

  Met smart grids worden technologieën bedoeld die op een intelligente wijze een elektriciteitsnetwerk beheren. In dit netwerk worden bronnen, opslag en consumptie met elkaar gekoppeld en op elkaar afgestemd. Op deze manier wordt er altijd optimaal gebruik gemaakt van beschikbare resources en sluiten vraag en aanbod naadloos op elkaar aan.

  Virtual Power Plant

  Een virtual Power Plant is een verzameling van gedecentraliseerde energiebronnen die samen een netwerk vormen om gebieden te voorzien van energie. Denk hierbij aan wind, zonnepanelen of warmteketels die restenergie opwekken. Door deze bronnen te bundelen vormt een virtual power plant het digitale equivalent van een energiecentrale.