Negen digitale trends voor de publieke sector

Waar de aanhoudende digitalisering ons naartoe leidt blijft een vraag. Het toekomstbeeld van de publieke sector wordt gevormd door technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De Nederlandse overheid heeft in een toekomstverkenning een aantal trends gedefinieerd die voor de publieke sector een significante rol zullen spelen.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Trends

  • Mega Ecosystemen
   Zoals wij vaker hebben benoemd, zal de digitalisering leiden tot digitale ecosystemen. De overheid neemt deze ontwikkeling nog een stapje verder en ziet een toekomst waarin meerdere ecosystemen samenkomen in mega ecosystemen. Super applicaties waarin meerdere diensten beschikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat gebruikers een optimale ervaring hebben en er duurzame verdienmodellen zijn, vanuit een as-a-service-aanpak.

  • Decentralisering

   Door bewustwording en de groeiende macht van Big Tech bedrijven verandert het sentiment richting monopolievorming. Dit zorgt voor een opkomst van decentrale oplossingen voor dataopslag, intelligentie en applicaties. Radicale alternatieven gebaseerd op nieuwe ontwerp principes en institutionele innovaties zullen moeten zorgen voor een gedecentraliseerd netwerk, die de macht tussen bedrijven beperkt.

  • Data- soevereiniteit.
   Het belang van Big Data verschuift. Waar voorheen data ongemerkt werd gebruikt voor commerciële doeleinden is er nu behoefte aan transparante en bewuste data-uitwisseling ten behoeve van economisch en maatschappelijke doeleinden. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden zelf kiezen welke data gedeeld wordt voor welke

   doeleinden.

  • Digitale Valuta
   Het is niet te ontkennen dat cryptovaluta steeds meer bestaansrecht krijgt. Cryptomunten hebben de potentie om financiële markten te ontwrichten door goedkope en gemakkelijke transacties mogelijk te maken. Dit in combinatie met de toezichtstructuur van de Blockchain, zorgt voor nieuwe verdienmodellen en beloningsstructuren.

  • Eigenwijze data
   Nederland wordt steeds volwassener in haar datagebruik. Door A.I. te koppelen aan de datastroom van steden, huizen en fabrieken is het mogelijk om datatoepassingen een voorspellend en preventief karakter te geven.

  • Autonomisering
   Als data steeds meer kan voorspellen, kan kunstmatige intelligentie ook steeds beter zelfstandig handelen. Slimme programma’s en machines krijgen dan meer autonomie. Dit zal in het begin beperkt blijven tot onschuldige toepassingen, maar zal steeds complexer worden. Het is belangrijk om hier goede overwegingen in te maken vanuit ethische en morele principes.

  • Virtuele leefwerelden

   Met de komst van VR, MR en AR ontstaan er nieuwe lagen van realiteit op onze samenleving. Dit maakt het mogelijk om samen te komen en betekenisvolle ervaringen te beleven. Daarbij biedt dit de mogelijkheid om grenzeloos werk, vermaak en onderwijs te genieten. Dit betekent ook dat er steeds meer zal plaatsvinden buiten het toezicht van de overheid. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

  • Mensoptimalisering

   Technologie en robotica helpen ons steeds meer om fysieke beperkingen te overwinnen. Sensoren vormen een uitbreiding van onze zintuigen en slimme software verbetert ons cognitieve capaciteit. De mens zal hierdoor steeds meer in staat zijn om zijn optimale potentie te benutten.

  • Kwetsbaarheid

   Door de toenemende afhankelijkheid van digitale middelen groeit de kwetsbaarheid van onze samenleving. Een digitaal incident kan grote gevolgen hebben. Daarnaast groeit de dreiging van Cybercriminaliteit en -spionage. Daarom zijn integriteit, kwaliteit, veiligheid en privacy belangrijke peilers voor digitalisering.

  Toekomstbeelden

  Deze trends zijn opzichzelfstaande ontwikkelingen. Welke toekomst ons staat te wachten is afhankelijk van hoe deze verder verlopen samen komen. Zelf kunnen we daar een actieve rol in aannemen door te pionieren en digitale ambities om te zetten in realiteit.