Digitale kansen in de energietransitie

We bevinden ons middenin een energietransitie. De wereld heeft de taak om van fossiele brandstoffen over te stappen naar nieuwe duurzame bronnen. De energiesector trekt hierbij het voortouw en pioniert met het opwekken van wind en zonne-energie voor een C02 arme voorziening. Duurzame technologieën ontwikkelen zich in een rap tempo, maar de integratie en implementatie blijft traag. De oplossing hiervoor ligt bij een effectieve IT strategie.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Nieuwe fase

  De huidige fase van de energietransitie heeft nieuwe uitdagingen. Hoe zorgen we dat duurzame stroombronnen schaalbaar zijn? Hoe zorgen we voor een systeem om de stroom op een efficiënte manier te distribueren? Hoe houden we het betaalbaar? Deze nieuwe uitdagingen vragen om een holistische toekomstgerichte aanpak waarbij IT een significante rol speelt.

  De kansen van IT

  De energietransitie zal ons leiden naar een intelligent grid waarbinnen energiebronnen, -opslag en gebruikers met elkaar verbonden staan. De energie zal gedecentraliseerd worden opgewekt en opgeslagen om op een slimme manier gedistribueerd te worden. Hierbij komt meer participatie van de afnemer kijken en vraagt daarom om een transparante en democratische aanpak. De energieleverancier zal daarbij steeds meer een faciliterende rol aannemen. 

  Om deze faciliterende rol goede invulling te geven is het van belang om een betrouwbaar digitaal ecosysteem op te zetten. Een ecosysteem met een effectieve datastructuur en een omnichannel klantervaring dat aansluit bij de nieuwe behoeftes van de consument.

  Stapsgewijs

  Onze visie is dat elke bedrijf in de toekomst zal moeten opereren als een IT organisatie. IT zal daarbij de kern vormen van de operatie in plaats van een ondersteunend middel bij processen. Om tot zo’n ecosysteem te komen is een gedegen strategie vereist die stapsgewijs verdere digitalisering mogelijk maakt. Elke stap in de digitalisering vormt daarbij een bouwsteen van het grotere geheel.