De barcode-evolutie: nieuwe kansen in de waardeketen

De barcode bestaat al langer dan een halve eeuw en is niet meer weg te denken uit de groothandel. De klassieke streepjescode staat voor een cijfercombinatie voor voorraadadministratie en kassa-afhandeling. Deze oude technologie is niet stil blijven staan en inmiddels geëvolueerd naar een nieuwe vorm met meer mogelijkheden. De nieuwe kansen liggen hier vooral bij het informatiesysteem dat achter de code schuilt.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Statisch vs. Dynamisch

  De traditionele barcode draagt een kleine hoeveelheid informatie met zich mee. Deze beperkt zich voornamelijk tot een aantal basis gegevens. Toch zijn er veel informatie die voor meerdere stakeholders relevant kunnen zijn. Elke schakel in de waardeketen heeft specifieke informatie nodig van het voorgaande traject en zou informatie kunnen meegeven voor de volgende schakel. Nieuwe technologie maakt het mogelijk voor iedere schakel om informatie over het product toe te voegen aan informatiesysteem. Zo wordt de informatie die gekoppeld is aan de barcode dynamisch. Dat optimaliseert de supply chain en biedt kansen voor elke partij die daarbij betrokken is. 

  Gesloten vs. transparant

  De informatie aan een barcode is een lange tijd beschikbaar geweest voor een kleine hoeveelheid stakeholders. Nu iedereen beschikt over een smart device met een camera om de code te scannen is het mogelijk om de informatie beschikbaar te maken voor iedereen. Zo kunnen retailers, leveranciers, groothandelaren, producenten door een korte scan toegang krijgen tot het informatiesysteem achter de code. Deze brede toegangkelijkheid zorgt voor een transparante handel en betekent voor veel betrokkenen het einde van omslachtige etiketten en productnummers. Ook voor de consument biedt dit meer inzicht bij de aankoop. 

  Betrouwbaarder

  Door de blockchain technologie toe te passen bij het informatiesysteem is de betrouwbaarheid van de informatie beter te controleren. Is de informatie wel correct? Is het ooit veranderd? Wie heeft het aangepast? Dat is allemaal terug te vinden in transparante blockchain. Zo kan er nooit met eerder ingevoerde gegevens ‘gesjoemeld’ worden.

  Dynamic Pricing

  Dynamic pricing is een term die steeds vaker valt. Ook in de groothandel. De prijs beweegt mee met schaarste, vraag en marktomstandigheden. Met dynamic pricing gaat de omzet omhoog en worden de marges groter. Voor veel groothandelaren is dynamic pricing geregeld door specifieke regels. Bijvoorbeeld bepaalde tijdsintervallen op de dag, momenten in het seizoen, weersomstandigheden of houdbaarheid. Deze regels kunnen worden geïntegreerd aan het informatiesysteem en met de artikelen meereizen. Zo kan de prijs automatisch aanpassen aan het moment of locatiespecifieke data.