Vier stappen van automatisering voor optimale business value

Software zal steeds meer werkzaamheden overnemen. Dit zal voor veel werknemers onheilspellend klinken, maar door automatisering ontstaat er juist ruimte om de potentie van de mens optimaal te benutten. Toch beginnen we door dit sentiment vaak voorzichtig met de inzet van IT. Dit terwijl de meeste waarde te creëren is uit een volledig geautomatiseerd businessmodel. Ontdek hier de vier stappen van automatisering.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Stap 1: Taakautomatisering

  De eerste voorzichtige stap in de digitale mogelijkheden van automatisering is vaak op taak-niveau. Hier kijken we naar welke repetitieve taak de meeste tijd en/of kosten kan besparen en de meeste ROI heeft. Bedrijven omarmen hiervoor vaak een Saas-tool of ontwikkelen een eenvoudig software programma. De reikwijdte van de automatisering is minimaal. De business value van de tool beperkt zich dan ook tot de taak.

  Stap 2: Procesautomatisering

  Een organische vervolgstap van taakautomatisering is procesautomatisering. Door steeds meer taken te digitaliseren en deze te bundelen kan het gehele proces geautomatiseerd verlopen.
  Hiervoor worden meerdere Saas-tools en eigen softwareprogramma’s gekoppeld. De businessvalue van deze stap is een stuk groter dan stap 1. Naast de tijd en kosten besparing ontstaat er ook veel ruimte voor de betrokken werknemers om het proces te verbeteren. 

  Stap 3: Arrangeren tussen functies

  De derde stap is een grote stap dichter bij een digitaal ecosysteem. Meerdere automatische processen en taken worden met elkaar in samengebracht. Zo krijgt het zenuwstelsel van de digitale kern steeds meer vorm. Verschillende functies, processen en afdelingen communiceren onderling in een platform. Automatiseringen vinden plaats door crossdisciplinaire data-alignement. Deze stap biedt het management grip en overzicht van het digitale bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat er strategische bij het bepalen van het verdienmodel en de marges.

  Stap 4: Digitaal Ecosysteem

  De laatste stap is een volledig geautomatiseerd bedrijf. Deze, zogeheten, hyperautomation biedt de mogelijkheid om het businessmodel opnieuw uit te vinden voor de optimale waardecreatie. Ook kan de kwalitatieve bijdrage van werknemers worden herzien om de maximale potentie te benutten. De organisatie is toekomstbestendig en dynamisch en kan flexibel meebewegen met ontwikkelingen in de branche.


   

  Om de automatisering in een stroomversnelling te brengen is het aan te raden om de roadmap from the top down aan te pakken. Begin eerst met het vaststellen van een volledig geautomatiseerd businessmodel en bepaal de kortste route daar naartoe. Dit bespaart tijd en voorkomt dat eerdere keuzes bij de taak- of procesautomatisering leidend zijn bij vormgeven van het digitale ecosysteem.