Verander je digitale ambitie in een functioneel ontwerp

Wellicht liggen er ideeën op tafel om processen te automatiseren, zijn er plannen gemaakt om diensten te digitaliseren of zijn er concepten uitgedacht voor een tool die de branche een geheel nieuwe richting op kan helpen. De stap naar een daadwerkelijk digitaal eindproduct is vaak lastig wegens een gebrek aan kennis van IT. Lees hier hoe je jouw digitale ambitie kan uitwerken naar een functioneel ontwerp.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Ambitie valideren

  Om de juiste digitale oplossing vorm te geven is het belangrijk om je ambitie te toetsen aan de hand van een aantal criteria. Zo weet je zeker dat de uiteindelijke oplossing waardevol, effectief en haalbaar is. Hier een aantal voorbeelden van vragen die je kunt stellen:

  • Oplossend vermogen
   Lost het idee daadwerkelijk het belangrijkste probleem van het bedrijf op? Draagt het bij aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen? Het lijkt een overbodige stap, maar toch een belangrijke. Veel digitale ideeën komen tot stand door inspiratie van andere software of nieuwe technologie, maar dragen misschien niet bij aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.
  • Innovatief bestaansrecht
   Heeft de software een vernieuwend karakter? Bestaat er al iets dergelijks? Het kan goed zijn dat er meerdere mensen tegen dezelfde problemen zijn aangelopen en dat er al een tool is ontwikkeld die ingezet kan worden. Dit is vaak het geval voor algemene eenvoudige oplossingen. Zodra het concept complexer wordt en de bedrijfsvoering een uniek karakter heeft, is een eigen digitale oplossing wel nodig.
  • Effectiviteit
   Is dit de beste oplossing? Is dit de enige oplossing? Kan het anders, kan het makkelijker? Maakt het het proces makkelijker of juist omslachtiger? Soms kan software zorgen voor juist meer administratie of extra werkzaamheden en zijn er andere manier om de uitdagingen aan te gaan. Neem alle mogelijkheden in acht en kies voor de meest effectieve.
  • Realiseerbaarheid
   Is het technisch te realiseren? Innovatie vindt plaats waar vernieuwende ideeën en technologische ontwikkelingen samenkomen. Als dit niet het geval is, is het concept waarschijnlijk (nog) niet realiseerbaar. Kijk daarom welke technologie aansluit bij het concept en of dit de functionaliteit volledig dekt.
  • Haalbaarheid
   Software ontwikkelen is een kostbaar traject. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar het beschikbare budget en de tijd. Een goede graadmeter hiervoor is de complexiteit van het concept. Hoe complexer, hoe meer sprints er nodig zijn. Meer sprints betekent meer tijd en budget.
  • Strategie
   Is deze ambitie de beste digitale stap voor het bedrijf? Het kan zijn dat er nog niet genoeg data digitaal beschikbaar is of dat bepaalde processen nog niet geautomatiseerd zijn. Dit kun je beter vooraf geregeld hebben dan achteraf. Het is dan belangrijk om een stap terug te doen en een heldere innovatiestrategie te bepalen om met het juiste stappenplan zo efficiënt mogelijk de ambities te verwezenlijken.

  Stakeholders

  De eerste stap in het vormgeven van een functioneel ontwerp is alle stakeholders in kaart brengen. Identificeer alle betrokken rollen/functies en formuleer helder wat de relatie is ten opzichte van de software en welke belangen elke stakeholder heeft. Als er een volledige lijst is opgesteld, kun je een shortlist maken van de 5 meest betrokken stakeholders. Deze vijf rollen zijn de grootste bron van informatie voor het verdere ontwerp. Zij hebben de meeste kennis van het betreffende proces en zullen de software het meest gebruiken. Betrek deze stakeholders bij het ontwikkelproces en doe onderzoek naar de wensen en behoeftes.

  Proces

  Dan is het tijd voor stap twee: het betreffende proces visualiseren. Aan de hand van de informatie van de stakeholders kan het proces worden uitgestippeld. Voor een optimale uitwerking is het van groot belang dat dit zo gedetailleerd mogelijk gebeurd. Dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel. Begin bij het begin en werk vervolgens stapsgewijs elke taak, activiteit en handeling binnen het proces uit. Doorloop per stakeholder alle relevante taken binnen het proces. Benoem per taak duidelijk de handelingen en activiteiten. Leg hierbij duidelijke verbanden tussen verschillende activiteiten. Dit resulteert in een uitgebreide en volledige workflow. 

  Functionaliteiten

  Nu de stakeholders en het proces zijn uitgewerkt, kun je door met stap 3. In deze fase ga je kijken welke handelingen uitgewerkt zullen worden tot een functionaliteit binnen de software. Elke handeling is een functionaliteit van de software. Als er een lange lijst is van functionaliteiten kun je deze waarderen en prioriteren. Gebruik hierbij de uiteindelijke doelstelling als leidraad. Welke functionaliteiten dragen het meeste bij aan het behalen van deze doelstelling? Maak een onderscheid tussen ‘must-have’ functionaliteiten en ‘nice to have’ functionaliteiten. De must-have functionaliteiten vormen samen het MVP, oftewel het minimum viable product. Dit is het minimale product dat met functionaliteiten die absoluut niet mogen ontbreken. Dit MVP is de basis van de software en zal de fundering vormen voor de eerste versie. Afhankelijk van tijd en budget kan de eerste versie worden aangevuld met een aantal nice to have functionaliteiten. 

  Discovery Workshop

  Het maken van de juiste vertaalslag tussen een digitale ambitie en een effectief en doelgericht ontwerp, vraagt vaak om de nodige expertise. Wij bij SevenLab hebben daarom een Discovery Workshop ontwikkeld waarin ervaren IT Accelerators meedenken over een ontwerp met een zo hoog mogelijke business value. Afhankelijk van de uitdagingen hebben wij Designers en Developers beschikbaar om aan te schuiven om mee te denken aan de gebruiksvriendelijkheid, scope en technische invulling. Klinkt dat als de juiste stap om jouw digitale ambitie te verwezenlijken? Via deze knop kun je een informatie aanvragen voor een Discovery Workshop.