Product Traceability: van zaadje tot de zak inzichtelijk

Landbouwbedrijven of kwekerijen die de productie opschalen of de positie in de waardeketen vergroten, lopen het risico om het overzicht te verliezen. Grotere oogsten betekent meer administratie en een complexer bedrijfsproces vergroot de kans op overdrachtsfouten. De oplossing hiervoor is een Product Traceability platform.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Wat houdt Product Traceability in?

  Een Product Traceability platform is software die het gehele traject van je product inzichtelijk maakt. Zo heeft iedereen in elke fase alle nodige informatie in een overzicht. Zo zie je bijvoorbeeld in één oogopslag welke zaden zijn gebruikt in welk perceel of welke gewassen van welke boer komen. Op deze manier wordt de reis van teelt naar transport makkelijk te monitoren. 

  Voordelen

  • Makkelijk monitoren
   Het grootste voordeel is dat je als management de productie gemakkelijk kunt monitoren. Je krijgt realtime informatie van de voortgang en hoeft dus nooit meer te wachten op bevestiging van bepaalde leveringen of handelingen.
  • Duidelijke overdracht
   Als er meerdere processen in eigen beheer plaatsvinden zal er ook vaak een overdracht plaatsvinden. Het is belangrijk dat alle relevante informatie met het product meereist. Zo zijn alle betrokken personen op de hoogte van het voor- en natraject van de betreffende batch.
  • Minder foutgevoelig
   Werken met papieren orderlijsten of productoverzichten kan nog wel eens fout gaan. Door alles digitaal beschikbaar te hebben en te koppelen aan een batch minimaliseer je het aantal fouten.
  • Schadebeperking
   Mocht er in het proces iets misgaan dan is direct te herleiden om welke product batch het gaat. Dat betekent dat bij een mislukte oogst of een verpakking fout alleen de getroffen producten teruggeroepen hoeven te worden in plaats van de hele oogst of bestelling.
  • Optimalisatie
   Meer inzicht maakt het mogelijk om de oogst te optimaliseren. Door terug te herleiden welke percelen het meeste opleveren en kan er effectiever worden geteeld.

  Tips

  Als je van plan bent om een Product Traceability platform te gaan opzetten, dan hebben wij de volgende tips:

  • Houd rekening met uitzonderingen. 
   Veel bedrijven gaan in eerste instantie uit van de normale gang van zaken. Toch loopt niet altijd alles overal volgens het schoolvoorbeeld en zijn er in het proces altijd uitzonderingen. Om alles volledig te verwerken in de software is het belangrijk dat deze uitzonderingen de ruimte krijgen in de applicatie. Hiervoor is UX Research essentieel. Een UX Designer loopt mee op de werkvloer en ontwerpt werkwijzen voor alle afwijkende scenario’s.
  • Maak dataverwerking laagdrempelig.
   Als alles handmatig moet worden ingevoerd bestaat er een kans dat het proces juist arbeidsintensiever en foutgevoeliger wordt. Daarom is het belangrijk om dataverwerking zo makkelijk mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan cameragebruik en toepassingen als QR codes en Machine Learning. 
  • Zorg dat alles overal beschikbaar is.
   Het ook belangrijk om rekening te houden met de context van het gebruik. Verschillende locaties en situaties vragen om andere gebruiksbehoeftes. Zo kan er op het veld geen gebruik gemaakt worden van een PC of server. Om te zorgen dat alles overal beschikbaar is, dient het platform beschikbaar te zijn via de cloud en geschikt zijn voor meerdere devices en platformen. Cloud diensten en crossplatform frameworks als Ionic bieden hier de uitkomst.