Hoge druk op de landbouw vraagt om innovatie

De landbouw staat momenteel hevig onder druk. Klimaatbeleid, hevig concurrerende markt en de gevolgen van de coronacrisis forceren boeren om de werkzaamheden aan te passen en optimale waarde uit de oogst te halen. Tegelijkertijd is de branche ook in beweging en bieden nieuwe technologieën oplossingen voor huidige uitdagingen. Lees hier hoe innovatie de landbouw toekomstbestending maakt.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Stikstofbeleid

  Naast de bouw en industrie, worden landbouw en veeteelt onder druk gezet om de uitstoot van stikstof te verminderen. Dit betekent dat er nieuwe regelgeving van kracht gaat die boeren dwingen anders na te denken over hun proces. Akkerbouwers hebben veel nieuwe regels voor de verwerking en gebruik van mest. Veeteelthouders krijgen een stalaanpassingen en voerbeperkingen voor hun kiezen. Dit geeft de boer de uitdaging om efficiënter om te gaan met resources. 

  Land wordt beperkt

  De landbouwgrond wordt van twee kanten aangevallen. Van links komt er een biodiversiteit en krijgen bossen en natuurgebieden prioriteit. Van recht komt er woningbouw en industrialisatie. Door zowel vergroening als verstening wordt de ruimte van de agrarische sector steeds kleiner. Hierdoor komt de landbouw voor de uitdaging te staan om de beperkte ruimte optimaler te benutten. 

  Corona

  Ondanks dat de landbouw zichzelf staande heeft gehouden in de coronacrisis, is de impact van de maatregelen ook in deze sector merkbaar. In de nasleep van de crisis zal de groei van de landbouw dit jaar 0,7% afnemen en was er sprake van een negatieve prijsontwikkeling van zo’n 4% in 2020. Doordat internationale handel stil kwam te liggen, hebben agrarische bedrijven zich op nationale en lokale verkoop gericht. Zolang er onzekerheid blijft is het belangrijk voor boeren om flexibel te blijven. 

  Innovatie

  Het huidige landschap vraagt dus om efficiëntere inzet van middelen, optimaal gebruik van de grond en een flexibele supply chain. De agrarische sector is gelukkig ook behoorlijk in beweging en aan innovatie onderhevig. Nieuwe technologie maken het mogelijk om de probleemstukken van de tijd te tackelen.

  Met Sensoren en satellietbeelden kan de zaaien en voeden van de teelt steeds efficiënter waardoor er minder waste ontstaat. GPS technieken en gerobotiseerde tractoren en drones kunnen tot op de vierkante meter precies het land benutten waardoor er optimaler gebruik wordt gemaakt van de beschikbare grond. Tot slot maken Product tracking software en Controlled traffic farming het mogelijk om snel te schakelen in een veranderende markt zonder de oogst uit het zicht te raken en extra transportkosten.

  https://www.youtube.com/watch?v=DoVGbPa0jHw

  Software

  Hoewel de meeste ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van hardware, zoals drones, robots en sensoren, mag software zeker niet ontbreken. De juiste software in de landbouw zorgt er namelijk voor dat de boer in controle blijft van de technologie en alles kan monitoren en bijsturen. Maatwerk software zorgt ervoor dat de zelf kan bepalen hoe de hardware wordt aangestuurd.