Generatieve AI en de wet: hoe blijf je compliant?

Generatieve AI is hot. Modellen zoals GPT-4 en Stable Diffusion maken indruk met hun vermogen om tekst, afbeeldingen en andere content te genereren. Maar hoe zit het met de wetgeving rond het gebruik van deze technologie?

 

In deze blog duiken we in de belangrijkste juridische aandachtspunten en geven we tips om compliant te blijven.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Laurent!

  De EU AI Act: eerste wetgeving voor AI

  De Europese Unie loopt voorop als het gaat om het reguleren van AI. In december 2023 bereikten het Europees Parlement en de Raad een akkoord over de AI-wet. Deze wet introduceert regels en verplichtingen voor het ontwikkelen en toepassen van AI, op basis van het risico-niveau:

  • Onaanvaardbaar risico: verboden praktijken zoals social scoring
  • Hoog risico: strikte eisen voor o.a. recruitment, onderwijs en rechtshandhaving
  • Beperkt risico: transparantieverplichtingen zoals het labelen van door AI gegenereerde content
  • Minimaal risico: vrij gebruik toegestaan voor bv. videogames en spamfilters

  Voor generatieve AI zijn vooral de regels voor ‘beperkt risico’ relevant. Gebruikers moeten geïnformeerd worden als ze met een AI-systeem te maken hebben. En door AI gegenereerde tekst, afbeeldingen en video’s moeten als zodanig gelabeld worden als ze bedoeld zijn om het publiek te informeren.

  Auteursrecht en databescherming

  Naast de AI-wet zijn er nog twee belangrijke juridische aandachtsgebieden: intellectueel eigendom en gegevensbescherming.

  Generatieve AI-modellen worden getraind op enorme datasets met tekst, afbeeldingen etc. Lang niet al dit materiaal is rechtenvrij. Het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal om een AI-model te trainen, kan inbreuk maken op het copyright. Hier is nog veel onduidelijkheid over. Rechtszaken zoals die van Getty Images tegen Stable Diffusion zullen hopelijk meer duidelijkheid scheppen.

  Ook privacy is een belangrijk thema. Persoonsgegevens mogen niet zomaar gebruikt worden om AI-modellen te trainen. De AVG stelt strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Geanonimiseerde of synthetische data bieden soms een oplossing.

  Tips compliant gebruik van generatieve AI

  Hoe zorg je er nu voor dat jouw gebruik van generatieve AI voldoet aan de regels? Enkele tips:

  • Wees transparant. Informeer gebruikers duidelijk als ze met een AI-systeem te maken hebben. Label door AI gegenereerde content.
  • Ken de risico’s. Bepaal in welke risicocategorie jouw toepassing valt volgens de AI-wet. Voldoe aan de bijbehorende verplichtingen.
  • Respecteer rechten. Gebruik geen auteursrechtelijk beschermd materiaal of persoonsgegevens om je AI-model te trainen, tenzij je toestemming hebt.
  • Blijf op de hoogte. De technologie en regelgeving zijn volop in ontwikkeling. Zorg dat je weet wat er speelt.
  • Vraag advies. Twijfel je of jouw toepassing voldoet aan de regels? Win dan juridisch advies in. Beter safe than sorry.

  Met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen kun je volop profiteren van de kansen van generatieve AI. Zorg wel dat je de wet respecteert. Zo draag je bij aan het verantwoord toepassen van deze fascinerende technologie.

  Heb je vragen over de juridische aspecten van AI? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!