Effectief ontwikkelen met SCRUM: de discovery workshop

Bij de ontwikkeling van een app komt heel wat kijken. Fijn dus als het zo effectief en efficiënt mogelijk gebeurt. SevenLab gebruikt hiervoor de ontwikkelmethode SCRUM. SCRUM verkort de tijd tussen opleveringen en deelt projecten op in hapklare brokken, ook wel sprints genoemd.  

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Waarom SCRUM?

  Wij gebruiken SCRUM omdat deze methode enorm veel flexibiliteit en controle biedt over elke fase van het project. Zo kunnen we de beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten. De ervaring van de eindgebruiker staat centraal, wat een hogere klanttevredenheid oplevert. Daarnaast wordt de klant gedurende het hele project actief betrokken bij de planning en ontwikkeling. Zo weten we zeker dat het eindproduct op hun wensen aansluit.

  De eerste stap: discovery workshop

  De discovery workshop legt de basis voor de indeling van het project. Het begint met een productvisie, die omschrijft kort voor wie en waarom de software of app wordt ontwikkeld en somt de basiskenmerken op. Vervolgens bespreken we alle aparte functionaliteiten. Die beschrijven we vanuit de eindgebruiker van de software. Zo’n beschrijving heet een user story.

  De rol van user stories

  Iedere user story vertelt vanuit een ander perspectief wat de app of software moet kunnen. Zo kunnen we rekening houden met de verschillende gebruikers en weten we zeker dat de functionaliteit straks aan alle eisen voldoet. We brengen dus in kaart wie met deze software te maken krijgt, en wat zij qua inhoud en functies verwachten. Bij het maken van de user stories gaan alle remmen los. Haalbaarheid en budget zijn in deze fase minder belangrijk; het gaat juist om het identificeren van de behoefte en de hoeveelheid werk die elke user story met zich meebrengt.

  Minimum viable product bepalen

  Vanuit de user stories werken we toe naar een zogenaamd ‘minimum viable product’: het minimaal werkbare product. Hier komt het budget weer om de hoek kijken en gaan we prioriteiten stellen. De user stories worden naar prioriteit ingedeeld in de categorieën Must Have, Should Have, Could Have of Won’t Have. Het resultaat is een productplan waarin alle hoogst nodige functionaliteit is opgenomen.

  Sprint planning

  Het project wordt onderverdeeld in sprints: hapklare delen op basis van functionaliteit die elk 2 weken duren. Bij elke sprint worden een aantal user stories afgerond voor een vast deel van het totale budget. De hoeveelheid sprints wordt bepaald door het aantal mensen dat aan het project werkt én het budget.

  Een solide basis voor het project

  Aan het einde van de discovery workshop hebben we het hele proces voor de te ontwikkelen app of software helder in kaart. We weten welke informatie uit het systeem komt en wat we daarmee willen doen, en hebben prioriteiten gesteld voor de user stories. Nu kunnen we beginnen aan onze eerste sprint. Als die is afgerond bekijken we of er nog budget over is. Zo ja, dan gaan we het product op basis van feedback verbeteren of uitbreiden: we plannen een nieuwe sprint. Dit proces herhaalt zich totdat het budget op is óf tot het product helemaal perfect is.