De pijlers van Precision Farming: haal meer uit een vierkante meter grond

Precision Farming of Smart Farming is een term die steeds vaker genoemd wordt in de agrarische sector. Hoewel het lijkt op een hip buzzword, is het iets dat boeren vandaag de dag zeker zouden moeten overwegen. Vooral nu de branche zo enorm onder druk staat door veranderend beleid en de concurrentie extreem competitief is. In dit artikel leggen we kort uit wat het inhoudt en de pijlers voor succesvolle precision farming.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Wat is Precision Farming

  Precision Farming, ook wel smart farming genoemd, is een strategische aanpak van het landbouwproces. Door het toepassen van moderne technologie is Precision Farming gericht op het maximaliseren van de oogst en het minimaliseren van de middelen. Dit is te zien als een digitale procesoptimalisatie van de landbouw. Dat klinkt als een aanpak waardoor het contact met de grond en het product verloren gaat, maar niks is minder waar. Precision Farming stelt de boer juist in staat om gedetailleerd inzicht te krijgen in de grond, betere besluiten te maken en gerichter te werken aan een oogst van optimale kwaliteit. 

  Pijlers

  Precision farming is een proces dat is gestoeld op een aantal pijlers. Het is een circulair systeem van vier onderdelen die aan elkaar gekoppeld zijn. Er zijn verschillende manieren om dit toe te passen, maar in de essentie is het altijd hetzelfde systeem. Het gaat om 1. data verzamelen, 2 data analyseren, 3. automatisch handelen en 4. controleren. Hieronder zullen we kort uitleggen hoe deze pijlers kunnen worden ingevuld. 

  1. Data verzamelen

   De basis van Precision Farming is het verzamelen van zoveel mogelijk relevante data. Als boer weet je als geen ander welke informatie belangrijk is voor het optimaliseren van de oogst. De vraag is welke technologie brengen dat het beste in kaart. Hiervoor zijn de mogelijkheden oneindig. Zo is het mogelijk om satelliet beelden te gebruiken om velden in kaart te brengen. Satellietbeelden kunnen veel zeggen over de eigenschappen van het land. Daarnaast is er ook een grote verscheidenheid aan sensoren die de waardes van de grond of de gezondheid van het vee in kaart kunnen brengen. Een goed voorbeeld hiervan is Farm21. Ook drones met camera’s kunnen over het land waken en bijzonderheden waarnemen. Het belangrijkste is in deze stap dat je met de expertise als landbouwer de meest effectieve samenstelling van sensoren inricht die voor je werken.

  2. Data analyseren

   A.I. en Machine Learning Data zijn waardeloos als het niet op de juiste manier wordt geanalyseerd. Wat zegt de data? Wat betekenen de waardes? Welke gegevens correleren met elkaar? Slimme software kan hier bij helpen. Technologie als AI en Machine Learning, kunnen aan de hand van een aantal simpele instructies zelf leren data te analyseren en trend herkennen. Hieruit ontstaan algoritmes die complexe data analyses omzet in hapklare actiepunten. 

  3. Automatisch anticiperen

   Een essentiele factor in landbouw is tijd. Door op tijd te handelen bij veranderende omstandigheden kan een hele oogst gered worden. Ook bij precision farming is tijd een belangrijk aspect. Doordat sensoren realtime inzicht geven op de situatie en data in een fractie van een seconde geanalyseerd kan worden is het mogelijk om direct te anticiperen. Door het inzetten van robots en automatische systemen kunnen belangrijke taken snel worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een automatisch irrigatiesysteem dat aan hand van data uit sensoren en satellietbeelden automatisch de grond op specifieke locaties de juiste hoeveelheid voeding geeft. GPS technologie speelt hier een belangrijk rol bij.

  4. Monitoren en controleren

   De voorgaande stappen geven een beeld van volledig geautomatiseerde landbouw. Toch is de boer zelf de belangrijkste schakel in het geheel. De boer kent het land, de gewassen of het vee. Deze expertise is onmisbaar. Daarom is er software nodig die de boer in staat stelt de processen te monitoren en controleren. Deze software is ingericht op het gebruiksgemak van de boer, geeft duidelijk overzicht van alle informatie en geeft de mogelijkheid om alle processen handmatig aan te passen. Op deze manier geeft precision farming de boer de ruimte om optimaal te werk te gaan.

  Voordelen

  Precision Farming komt dus met een hoop voordelen. Allereerst zorgt het ervoor dat gewassen precies krijgen wat ze nodig hebben. Tot op de vierkante meter kan dit worden uitgekiend. Dit betekent dat de gewassen nooit te weinig voeding krijgt en bovendien niet teveel wordt bemest. Hierdoor worden alle resources kostenefficiënter ingezet. Dit maakt het tegelijkertijd ook makkelijker om aan de huidige strenge klimaatwetgeving te kunnen voldoen. Uiteindelijk is het de boer die er het meeste voordeel van heeft. Door optimale oogsten en efficiënte teelt zal precision farming resulteren in minder kosten en manuren en meer inkomsten.