De boer van de toekomst

De agrarische sector staat voor een grote transitie. Aan de ene kant staat de landbouw en veeteelt enorm onder druk door klimaatbeleid en aan de andere kant ontwikkelt de agro-technologie zich in record tempo. In deze benauwende situatie is de toekomst van de boer onzeker en vechten agrarische ondernemingen om bestaansrecht. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen en de boer van de toekomst opnieuw te definiëren.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Expertise van boer 2.0

  Het lijkt er op dat slimme technologie en dataverwerking het boerenverstand in gevaar brengt. Is de boer nog wel nodig als je sensoren en satellietbeelden hebt? Het antwoord is: ja. De kennis en ervaring die van generatie op generatie is overgedragen is van onschatbare waarde. Juist als het gaat om het toepassen van nieuwe technologie en interpreteren van data-analyses. Door zelf deze technologie zelf te omarmen versterkt de boer zijn rol als vakexpert.

  Circulair

  Met regelgeving en beleid probeert de overheid klimaatdoelstellingen te halen. De druk op de agrarische sector is daardoor groot en dat wekt een negatieve houding naar duurzaamheid. Dat terwijl het ook essentieel is voor het behoud van de agricultuur. De regelgevingen zijn beperkend en duurzame aanpak is momenteel vaak niet praktisch. Technologie kan hier de oplossing zijn. Als veel van de werkzaamheden geautomatiseerd zijn, is het eenvoudiger om te werken naar een circulaire aanpak. Kringlopen van water, Co2 en voedingstoffen zorgen ervoor dat de teelt geen effect heeft op de omgeving. Daarnaast resulteert een circulair ecosysteem op de lange termijn in een veel gunstiger verdienmodel voor de boer.

  Innovatie

  Als de boer in de toekomst minder actief is op het land ontstaat er ruimte voor innovatie. Door wetenschap te combineren met de kennis van de gewassen of het vee ontstaan er nieuwe benaderingen op de teelt. De boer van de toekomst experimenteert en pioniert en loopt hierdoor vooruit op de markt. 

  Regie en een sterkere positie

  Door technologie en innovatie krijgt de boer van de toekomst steeds meer regie over de oogst. Precision farming en de inzet van geautomatiseerde robots kan de boer efficiënter oogsten en de kosten laag houden. Vergroot de positie en verkort de supply chain door zelf de controle te houden over de digitale transformatie.

  Als het gaat om innovatie in de landbouw, ligt de meerwaarde voor de boer met name bij het raakvlak tussen de eigen expertise en de technologische ontwikkelingen. Een digitale transformatie in eigen beheer zorgt voor een sterke positie in de supply chain. Maatwerk software speelt hier een essentiële rol bij om de technologie zelf onder controle te houden.