Controle over de supply chain met IT

De huidige digitale wereldeconomie vraagt om een nieuwe benadering van de supply chain. In plaats van een rechte lijn naar de klant is de waardeketen een complexe verzameling van verschillende netwerken. De behoeftes van de moderne klant forceren om altijd beschikbaar en flexibel te zijn.

Door deze verschuiving zijn de posities in de waardeketen open komen te liggen. De bedrijven die de controle nemen over de supply chain in een digitaal data-driven ecosysteem kunnen nu hun positie vergroten en versterken

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  Supply chain management

  De supply chain is onder te verdelen in verschillende activiteiten, zoals inkoop, product lifecycle beheer, voorraadplanning, logistiek en orderbeheer. Op internationaal niveau kan er nog complexe leveranciersbeheer en productieprocessen aan toegevoegd worden.

  Voor veel van deze activiteiten zijn digitale oplossingen beschikbaar die zorgen dat de werkzaamheden efficiënter, goedkoper of beter gaan. Het grootste concurrentievoordeel zit echter niet in de onafhankelijke oplossingen maar in hoe deze digitale middelen samenwerken.

  De volgende stap in de digitalisering is om alle digitale middelen aan elkaar te koppelen en te laten communiceren door effectieve data-alignement. Op deze manier vormen de verschillende losse infrastructuren een effectief geheel.

  Inspelen op de vraag

  De druk op de handel dwingt groothandelaren om kostenefficiënter in te spelen op de vraag van de klant. Dit betekent dat de supply chain vraaggestuurd te werk moet gaan. Voorheen was de waardeketen een rechtlijnige serie schakels die eindigt bij de klant. Met een digitaal ecosysteem werkt dit de andere kant op. Hier is het de vraag die de knoppen van het digitale ecosysteem aandraait. Op deze manier speelt de gehele supply chain efficiënt in op de vraag en is er geen verspilling. 

  Traceer en beheer

  Een van de grootste voordelen van een Supply Chain Management systeem is overzicht. Door de producten te traceren en te voorzien van informatie in de cloud is het mogelijk om de gehele route van productie tot klant op de voet te volgen. Zo kun je snel in spelen op onvoorziene omstandigheden en duidelijke verwachtingen managen voor de klant.