5x technologie die de boer in zijn kracht zet

We staan nog maar net aan het begin als het gaat om innovatie in de landbouw. Hoewel er veel ontwikkelingen zijn is de adaptatie van de sector relatief langzaam. Dit omdat een digitale transformatie in de landbouw vraagt om een compleet nieuwe aanpak. Hierom zijn veel agrarische bedrijven terughoudend. Toch zetten nieuwe technologieën juist de boer in zijn kracht. Hier een aantal voorbeelden.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Sensoren en Satellietbeelden

  De grootste kracht van een agrariër is de kennis van het land. Hoe beter deze kennis is, hoe efficiënter de teelt. Nieuwe technologie dat gebruik maakt van grondsensoren en satellietbeelden zorgen ervoor dat de boer deze kennis kan verdiepen en verbreden. Moderne tech brengt het land van boven en onder in kaart, zodat de boer nog beter inzicht krijgt en sneller kan handelen en anticiperen. Door deze geografische data te koppelen aan software is het in een oog opslag inzichtelijk.Dit betekent niet dat de expertise van de landbouwer overbodig is, integendeel. De kennis van de boer is nodig om te bepalen welke gegevens relevant zijn en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. 

  GPS

  De grootste vriend van boeren met een groot perceel is GPS technologie. Deze technologie maakt het mogelijk om tot op de vierkante centimeter precies te werk gaan. Dit is essentieel bij het toepassen van alle andere digitale integraties. Sensoren en satellieten kunnen daardoor het land beter in kaart brengen en drones en robots kunnen gerichter te werk gaan. In de veeteelt kan GPS een goede bijdrage leveren in de beweging van het vee inzichtelijk te maken. GPS technologie is betaalbaar en een verrijking van de sector. Hoe nauwkeuriger de GPS is hoe preciezer de teelt en des te groter de tijdwinst en kostenbesparing.

  Product Tracking

  Een van de meest waardevolle software integraties in de landbouw is product tracking. Deze software maakt het mogelijk om nauwkeurig de hele route van de oogst in de supply chain te monitoren. Vanaf het zaaien tot de verkoop heeft de boer zo inzichtelijk welke producten waar terecht komen. Dit maakt de distributie vele malen efficiënter en zorgt voor een optimale prijspolitiek. Door inzichtelijker en transparanter de route van de oogst in kaart te brengen krijgt de boer een sterkere positie in de supply chain.

  Drones en Robots

  Er komt een tijd dat het grootste deel van de landbouw automatisch wordt gedaan door drones en robots. Deze technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en wordt steeds effectiever en toegankelijker. Er zijn al meerdere robots en drones op de markt speciaal voor de landbouw. Deze zijn zelfsturend, duurzaam en hebben een groot bereik. Drones zijn met name geschikt om met camera’s het gehele perceel in kaart te houden of vanuit de lucht de grond van mest of pesticiden te voorzien. Robots voor de landbouw zijn autonome tractors die geheel zelfstandig kunnen zaaien en oogsten. Dit levert de boer een hoop tijd op.

  AI en Machine Learning

  AI en Machine Learning hebben ook een goede bijdrage aan de landbouw en veeteelt. Vooral het voorspellende aspect van deze technologie is erg handig bij de preventie van ziektes en kwaliteitsverlies. Aan de hand van data uit sensoren, camerabeelden en informatie van over de hele wereld kan A.I. op tijd herkennen wanneer er bijv. bepaalde (nieuwe) plantenziektes of insectenplagen optreden. Machine Learning kan bij vee aan de hand van gezichtsherkenning het gedrag van de kudde controleren. Ook kunnen stalcamera’s de conditie van het vee in de gaten houden. A.I. en Machine Learning geven de boer een extra paar ogen die al vooruit kunnen kijken. Dat zorgt voor een betere oogst en gezonder vee.

  Hoewel deze technologie klinken als science fiction is het een toekomstbeeld dat binnenkort realiteit wordt. Door hierin te pionieren en nieuwe ontwikkelingen te omarmen zorg je als agrarisch bedrijf dat je deze transitie in eigen beheer houdt. Zo blijft je bedrijf duurzaam en toekomstbestendig.