Home Over ons Proces Cases Inzichten Vacatures Contact
Vraag een offerte aan

Digitaal Dossier voor hulpverlening in het buitenland

Customer Eurocross
Date juli 2020
Product Klantenportaal

Alle informatie direct beschikbaar voor de klant

Eurocross Assistance biedt hulp aan mensen in nood over de hele wereld. 24/7 staan hulpverleners klaar om voor de juiste oplossing te zorgen wanneer iemand in het buitenland medische hulp nodig heeft. Om deze hulpverlening te optimaliseren ontwikkelden wij samen met TJIP en Koos Service Design het Digitaal Dossier. In deze digitale klantomgeving kunnen klanten het gehele dossier inzien. Zo hebben klanten altijd de juiste informatie tot hun beschikking. Dit zorgt voor minder telefonisch contact en geeft de hulpverleners ruimte om meer aandacht te besteden aan het bieden van een luisterend oor en de nodige ondersteuning.

Discover

In een aangepaste Discover- en Designfase is in samenwerking met Koos Service Design uitvoerig onderzoek gedaan naar de behoeftes van de eindgebruiker. In dit proces zijn interviews gedaan met ervaringsdeskundigen en  klanten. Deze input is verwerkt naar inzichten en (mogelijke) pijn- en aandachtspunten welke zijn doorvertaald naar concepten. Hierna werd gekeken naar haalbaarheid en oplossend vermogen. Vervolgens is er een minimum viable product (MVP) opgesteld waarmee het grootste deel van de uitdaging van Eurocross wordt getackeld.

 

Design

Omdat de klant van Eurocross zich vaak in een stressvolle situatie in het buitenland bevindt, is met name het gebruiksgemak en de logica belangrijk. De gedachtegang van de gebruiker moet in de app zo goed mogelijk worden afgevangen. Daarnaast is het belangrijk dat het systeem kan worden gebruikt op elk denkbaar apparaat met internet. 

Build

De frontend is volledig gestoeld op het Vue.js framework. Daarnaast is er communicatie met een authenticatieserver aangegaan, waar een API de informatie aanlevert. Voor een optimale gebruikerservaring en grote gebruikersaantallen zijn stabiliteit en het 100% doorkomen van alle meldingen prioriteit. Het wel of niet doorkomen van een melding kan namelijk ernstige gevolgen hebben. Hierom is extensief getest op zowel functionaliteit, scenario en technisch falen met een uiterst stabiel en veilig systeem als gevolg.

Grow

Het Digitale Dossier is een goed uitgangspunt voor verdere digitale uitbreiding.Inmiddels is het platform uitgebreid met mogelijkheden voor meer interactie en opties voor zelfservice voor de klant. Daarnaast wordt er ook gekeken naar koppelingen met andere systemen, zoals de nota-afhandeling en de declaratieservice. Het Digitale Dossier kan ook worden ingezet voor andere hulpverleningsdiensten van Eurocross.