Zo waarborg je de kwaliteit van software

Software is niet meer weg te denken uit de samenleving en het bedrijfsleven. Het ontwikkelen van software blijft mensenwerk en blijft foutgevoelig. Een fout in de software kan grote gevolgen hebben voor de omzet of reputatie van een bedrijf. Het is daarom belangrijk dat developers en alle betrokkenen deze verantwoordelijkheid draagt en secuur te werk gaat. Hier een aantal handige stappen om de kwaliteit te kunnen waarborgen en fouten te minimaliseren.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  De ISO 25010

  De ISO 25010 is een raamwerk van criteria waar de software aan moet voldoen en geldt als een kwaliteitsstandaard. Aan de hand van de ISO 25010 kan dus in kaart worden gebracht van welke kwaliteit de software is. Het raamwerk is onderverdeeld in acht aspecten.

  Broncode

  Aan de achterkant van alle functionaliteiten van de software zit de broncode. Dit zijn regels tekst die vertellen wat de software moet doen. Een kwalitatieve code is dus van essentieel belang voor kwalitatieve software. Weinig klanten hebben verstand van code en kunnen hier dus vrijwel geen controle over uitvoeren. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de programmeurs. Gelukkig zijn er programma’s beschikbaar die de developers ondersteunen en de codes controleren op taal en schrijffouten. Door de broncode te scannen worden fouten vroegtijdig geidentificeerd en de kwaliteit van de code in kaart gebracht.

  Systeemarchitectuur

  Een ander belangrijk onderdeel dat invloed heeft op de kwaliteit van de software is de systeemarchitectuur. Systeemarchitectuur wil zeggen hoe alle benodigde componenten met elkaar in verbinding staan. Denk bijvoorbeeld aan een database of een server.

  DevOps