Hoe vind ik een app die mijn bedrijf echt vooruit helpt?

Een op maat gemaakte app voor intern gebruik kan een waardevolle toevoeging zijn binnen uw bedrijf. Maar hoe weet u wat voor soort app uw bedrijf ook daadwerkelijk vooruit kan helpen? In dit artikel vindt u een aantal tips van SevenLab om de kansen voor uw organisatie te identificeren.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

  1.    De analyse

  Om te weten wat uw bedrijf nodig heeft, moet u eerst uw huidige organisatiestructuur en processen in kaart brengen. Hoe stromen de informatie en de producten of dienstverlening door de verschillende afdelingen? Welke handelingen moeten worden verricht? Denk hierbij niet alleen aan de dienst of het product dat u levert, maar ook aan eventuele kwaliteitscontroles of handelingen vanuit juridisch of beleidsoogpunt, zoals contracten. Houd ook rekening met het perspectief van de verschillende medewerkers binnen de organisatie.

  2. Identificeer inefficiënte processen

  Uit uw analyse kunt u opmaken welke processen efficiënter kunnen, en waar in ieder proces precies de knelpunten zitten. Omschrijf deze inefficiënties zo gedetailleerd mogelijk, inclusief de handelingen, de kosten qua tijd en geld, en de teams en systemen die ermee te maken hebben.

  3. Denk digitaal

  Maak een lijst van alle functies die een smartphone of tablet biedt. Hierbij hoeft u nog niet meteen rekening te houden met de behoeftes van uw bedrijf. Een paar eigenschappen van tablets en smartphones om u op weg te helpen:

  • Past in broekzak of tas
  • Internetverbinding via wifi of 4G
  • Automatische registratie van tijd en datum
  • Video’s bekijken, opnemen en verzenden
  • Audio beluisteren, opnemen en verzenden
  • Locatie bepalen en registreren
  • Toegang tot bestanden en opslag in de cloud
  • Real-time notificaties en berichten ontvangen
  • Integratie mogelijk met andere apparaten, systemen en databases

  4. Creatief brainstormen

  Nu is het tijd om uw creativiteit de vrije loop te laten. Stel een team samen en brainstorm over mogelijke oplossingen binnen een app. Betrek hierbij ook een vertegenwoordiger van de IT-afdeling of een externe ontwikkelaar. Stuur iedereen voor de sessie de lijst van inefficiënte processen en de lijst van digitale mogelijkheden, en vraag hen zelf alvast een aantal ideeën op te schrijven. Tijdens de brainstormsessie presenteert iedereen zijn of haar ideeën. Bespreek deze in de groep, maar schrijf nog niets af. De bedoeling is om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen, en ook te kijken hoe die eventueel gecombineerd kunnen worden. Stimuleer uw teamleden om verder te bouwen op de ideeën van anderen. Houd alle besproken ideeën bij.

  5. Ideeën toetsen

  Na de brainstormsessie evalueert u elk idee. Bekijk hoe realistisch het is, en toets of dit idee ook echt het probleem oplost en tijd of geld bespaart. Combineer zo mogelijk ideeën uit de brainstormsessie, of kies elementen uit verschillende concepten om een complete functionaliteit te creëren.

  Van idee naar app

  Met uw top 3 van ideeën kunt u in gesprek gaan met uw IT-afdeling of eventueel een externe partij om de concepten verder uit te werken en het bouwproces te starten. Hierbij zult u bijvoorbeeld gaan kijken naar de ervaring van de eindgebruiker, de interactie met bestaande softwaresystemen, en de mogelijke toepassingen. Ook ontdekt u tijdens deze fase vaak nog meer nieuwe manieren om de software te gebruiken.