Hoe schrijf ik een goede briefing voor een software- of app ontwikkelaar?

Je wilt een zo goed mogelijk beeld hebben van de mogelijkheden en kosten van software voor jouw bedrijf. Belangrijk daarin is de briefing, ook wel RFP (Request For Proposal) voor de software- of app ontwikkelaar. Dit document is meestal enkele A4’tjes lang en kun je gemakkelijk naar meerdere potentiële software ontwikkelaars sturen. Een goede briefing helpt je om het vervolgtraject in het ontwikkelen van software of een app soepel te laten verlopen. Zorg ervoor dat je in ieder geval de volgende punten behandeld in je briefing.

 

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

    Stel een Plan van Aanpak op. Dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van een Digital Solution Canvas. Hierin behandel je allereerst je doelstellingen. Wat wil je bereiken met je software of app?

    Breng daarna in kaart welke activiteiten en taken je collega’s uitvoeren binnen je bedrijf. Gebruik hiervoor bij voorkeur een flowchart. Hierdoor ontdek je kansen en knelpunten en kun je de meerwaarde voor je bedrijf verhelderen.

    DS canvas

    Vervolgens stel je de functionaliteiten vast voor je software die de knelpunten oplossen en zorgen dat je de kansen benut. Als je dat gedaan heb is het belangrijk om je te focussen op het MVP (Minimum Viable Product) dient te zijn voor je software. Met welke functionaliteiten dient de eerste versie van je product live te kunnen gaan?

    Een goede briefing zal een eventuele samenwerking met een ontwikkelaar bevorderen. Ook zorgt een goede briefing ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en wordt het voor alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt welke oplossingen software of een app kan bieden. Een goed begin is het halve werk!