De nieuwe rol van de verzekeraar van de toekomst

De toekomst van de verzekeringsbranche staat in het teken van innovatie en digitalisering. De branche is digitaal in beweging en staat tegelijkertijd onder hoge druk door de financiële gevolgen van de COVID pandemie en economische onzekerheid. Dit forceert de markt om de rol van de verzekeraar opnieuw vorm te geven en optimaler te werk te gaan. De juiste toepassing van software en innovatie zorgt voor een nieuwe duurzame, flexibele en toekomstbestendige rol. Ontdek hier hoe deze rol ingevuld kan worden.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Veranderende wereld

  Onze leefomgeving verandert. De mens leeft graag in een veilige en comfortabele wereld. Daarom is er een exponentiële groei in de preventieve technologie. Betere brandmelders, zelf-rijdende auto’s, home security systemen, smartdevices met sensoren en data driven gezondheidspreventie zorgen voor minder schadegevallen. Dit betekent voor de verzekeraar minder premie-omzet. Het is daarom van groot belang om te zoeken naar nieuwe inkomstenstromen en andere diensten in te richten die inspelen op de veranderende leefomgeving. 

  Digital Clients

  De nieuwe instroom van klanten heeft andere wensen en behoeftes. Voor deze klant moet alles digitaal beschikbaar zijn en bovendien te bedienen zijn vanaf een smartphone. Daarnaast is het klantgedrag erg vluchtig. Waar eerst de waarde lag in een langdurige vertrouwensrelatie, ligt de waarde nu meer bij een flexibele en gepersonaliseerde ervaring. Sluit het niet aan, dan stappen ze makkelijk over. De verzekeraar van de toekomst heeft daarom een volledig digitaal klantentraject, transparante communicatie, een breed aanbod en veel mogelijkheid tot personalisering.

  Data en vertrouwen

  De verzekeraar van de toekomst is beter in risico-analyse en zal adequater een prijzenpolitiek kunnen bepalen. Digitalisering betekent namelijk meer beschikbare data en optimale data-analyse. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat er sprake is van een optimale dataopslag en -verwerking, zodat slimme software de juiste verbanden kan leggen en algoritmes kan instellen. AI kan ook een grote rol in spelen in het herkennen van risico’s. 

  Het verzamelen van data zal in de toekomst berusten op een sterke vertrouwensband met de klant. Mensen worden steeds bewuster van commerciële exploitatie van hun gegevens en bewaken actiever de privacy. De verzekeraar van de toekomst heeft daarom een sterk ethisch karakter en gaat voorzichtig om met gevoelige gegevens. Dat betekent proactief vragen om instemming van de klant, transparant communiceren over de toepassing van data en hierbij toegevoegde waarde voor de klant leveren.

  Verder dan verzekeren

  Om de relatie met de klant te versterken en nieuwe inkomstenbronnen te creëren, is het voor de verzekeraar van de toekomst van groot belang om verder te kijken dan het verzekeren. Door nieuwe diensten te ontwikkelen kun je als assurantiepartij een steeds grotere en belangrijke rol innemen. Vergroot de waarde door breder te kijken en de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Denk hierbij aan diensten voor preventie, administratieve ondersteuning of schade-herstel. Digitale diensten zijn relatief snel ingericht, creëren direct een meerwaarde, zorgen voor meer inkomsten en vergroten het eco-systeem van je bedrijf. 


  Hoe de rol van de verzekeraar anno 2030 zal zijn, wordt volledig bepaald door organisaties die wendbaar meebewegen met veranderingen en innovatief nieuwe technologieën omarmen. Wat zeker is, is dat de overlevingskansen van klassieke assurantiebedrijven steeds kleiner worden. Wij raden daarom aan om niet stil te staan. Bij SevenLab bieden wij een Discovery Workshop aan waarin we samen onderzoeken welke stap in de digitale transformatie de meeste waarde op zal leveren.