Bedrijfssoftware op maat, waar begin je?

Je wilt bedrijfssoftware op maat laten maken, die conclusie heb je reeds getrokken. What’s next? In dit artikel loodsen we je door de eerste fase van het traject van software ontwikkeling. Het is tijd om zo veel mogelijk relevante informatie op papier te gaan zetten.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Stakeholders

  In de eerste plaats wil je weten wie er belang hebben bij het project. Deze belanghebbenden, ook wel stakeholders, betrek je bij het project. Samen kun je bijvoorbeeld het Digital Solution Canvas op onze site invullen. De stappen uit dit artikel komen overeen met de stappen uit het Canvas. Om het overzichtelijk te houden raden we je aan om maximaal zes stakeholder representatives uit te nodigen voor het invullen van het Canvas. Dit zijn stakeholders die een grotere groep vertegenwoordigen die dezelfde verantwoordelijkheden heeft. Door de stakeholders te betrekken zorg je ervoor dat iedereen binnen je organisatie zich zal willen inzetten voor het software project.

  Doelstellingen

  Als alle neuzen binnen je organisatie dezelfde kant op staan is het tijd om doelstellingen te gaan formuleren. Probeer in een zin te beschrijven wat je per stakeholder wilt bereiken. Heb je geen specifiek doel per stakeholder, maar een algemeen doel voor het gehele project? Noteer dat doel.

  Analyse

  Om te kunnen bepalen welke functionaliteiten je software dient te bevatten wil je in kaart brengen welke activiteiten je stakeholders dagelijks uitvoeren. Verplaats je daarom in de rol van je stakeholders en noteer alle activiteiten op chronologische volgorde. Ook activiteiten die in de toekomst wellicht een rol gaan spelen noteer je.

  Vervolgens ga je taken opschrijven. Taken hangen onder de activiteiten van je stakeholders. Als ”huiswerk voorbereiden” bijvoorbeeld een taak is van een docent, dan kan ”een Engels essay uitschrijven” bijvoorbeeld een taak zijn die daar bij hoort.

  taken uitwerken

  Vervolgens ga je een probleemstelling opschrijven. Dit moet een samenvatting zijn van het probleem dat je op probeert te lossen. Deze probleemstelling zou uit niet meer dan drie zinnen moeten bestaan. Voor de leraar zou een probleemstelling kunnen zijn: ”Leraren worden beperkt tot hun directe collega’s voor het delen van relevante kennis. Betrouwbare informatie op het internet is schaars. Best practices zijn niet makkelijk te vinden”.

  Als laatste ga je de meerwaarde, of business value berekenen. Voor een leraar zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn: ”Een leraar bespaart iedere dag tijd en is altijd up-to-date. Binnen 30 seconden kan hij of zij een vragen uitzetten en binnen 24 uur heeft hij of zij een antwoord”.

  Als je deze stappen hebt doorlopen heb je een goede basis om aan je software project te beginnen. Een vervolgstap zou onze Discovery Workshop kunnen zijn, waarin we functionaliteiten verder gaan uitwerken en rangschikken op prioriteit.


  Ben je klaar om software te gaan ontwikkelen voor jouw bedrijf? Of heb je een vraag?Neem gerust contact met ons op!