App- of software project opstarten, waar begin je?

Je wilt een software applicatie laten maken voor je bedrijf. What’s next? Een Plan van Aanpak helpt je op weg bij het overzichtelijk maken van je ideeën, zodat je deze helder kunt communiceren naar je collega’s. Met het stappenplan in deze blog helpen we je op weg.

Meer weten?

Ga het gesprek aan met Koen!

   

  Stap 1: Formuleer

  Wie zijn de stakeholders in je project, en wat wil je voor hen bereiken met de software en/of app? Formuleer deze doelstellingen. Dit kan een overkoepelende doelstelling zijn voor het gehele project, of een doelstelling specifiek voor een stakeholder. Stel je wilt een platform laten ontwikkelen voor kennisuitwisseling tussen leraren in het voortgezet onderwijs. Een bijbehorende doelstelling zou dan kunnen zijn: Het verbeteren en bevorderen van kennis stromen in het voortgezet onderwijs.

  formuleer

  Stap 2: Analyseer

  Schrijf op welke taken de stakeholders dienen te volbrengen. In het geval van een leraar zou dat kunnen zijn: Het voorbereiden van lessen.

  Noteer aan de hand daarvan een probleemstelling, bijvoorbeeld: Leraren zijn afhankelijk van hun directe collega’s voor het delen van kennis. Betrouwbare informatie op het internet is schaars.

  Schrijf vervolgens op wat de business value, oftewel de meerwaarde, kan zijn van een software applicatie. ‘’Leraren besparen tijd, zijn altijd op de hoogte van best practices en kunnen binnen 30 seconden een vraag uitzetten en hebben binnen 24 uur antwoord’’.

  Stap 3: Ontdek

  Welke functionaliteiten moet je software hebben? Deze functionaliteiten lossen altijd een probleem op, of ze creëren een kans. Bijvoorbeeld: ‘’Gepersonaliseerde content met een hoge mate van relevantie’’, of ‘’een direct messaging functie’’.

  Eventueel kun je deze functionaliteiten rangschikken op mate van belang. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de belangrijkste functionaliteiten al in de eerste versie van je software operationeel kunnen worden gemaakt.

  Stap 4: Bepaal de Scope

  Samen met je team bepaal je wat het MVP (Minimum Viable Product) wordt. Dit is een eerste versie van je product, dat de belangrijkste problemen oplost en voldoende bedrijfswaarde oplevert om een investering te rechtvaardigen.

  Formuleer vervolgens een MVP statement. Probeer dat in een zin te doen. Je geeft hierin een samenvatting van het software product dat je aan eindgebruikers levert binnen het MVP. Voorbeeld: Een app voor leraren waarmee ze gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen en kennis uit kunnen wisselen.

  Als je deze stappen hebt doorlopen kun je opzoek gaan naar een software ontwikkelaar. Deze kan je vervolgens een inschatting geven van de ontwikkelingskosten. Daarmee kun je je budget intern goedgekeurd krijgen.

  Handige toolbox: Digital Solution Canvas

  Een handige tool bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor software is het Digital Solution Canvas. De verschillende stappen uit dit artikel vind je daar ook in terug. Dit canvas is gratis te downloaden via deze link: https://www.SevenLab.nl/digital-solution-canvas/. Het helpt je bij het inzichtelijk en overzichtelijk maken van je software idee.