Home Over ons Proces Cases Inzichten Vacatures Contact
Maak een afspraak

Klantbeheer en Communicatie in een overzichtelijk platform

Customer CAV Agrotheek
Date december 2021
Product CRM Platform

Cav Agrotheek CRM

CAV Agrotheek kwam bij SevenLab met de uitdaging om meer structuur en overzicht te creëren in het klantbeheer. De oplossing die we daarvoor hebben vormgegeven is een centrale database voor alle klantdata en contactgegevens. Een CRM systeem dat is uitgebreid met features voor onder andere adviezen en teeltplannen voor hun agrarische klanten en contactpersonen. Naast het beheer van deze gegevens, is het CRM systeem ook gekoppeld met Exact en Sharpspring. Hiervoor hebben wij een centrale API opgezet die schakelt tussen beide externe systemen. Zo krijgt CAV meer inzicht op de communicatie tussen de adviseurs van Agrotheek en de klant (en diens contactpersonen).

Discover 

In een uitgebreide Discovery Workshop zijn meerdere digitale uitdagingen behandeld, waaronder het CRM. Gedurende meerdere sessies hebben we het CRM proces gedetailleerd uiteengezet en een functioneel ontwerp opgesteld voor een effectieve MVP. Op basis hiervan is er een heldere scope van het project bepaald.

Design

Ons UX/UI Design team stond vooral voor de uitdaging om complexe features, zoals het maken van teeltplannen en uitschrijven van adviezen, op een gebruiksvriendelijke manier in te delen. Daarnaast hebben onze designers een ontwerp gemaakt waar de grote hoeveelheid klantdata op een gestructureerde en intuïtieve manier aan de gebruiker wordt getoond. Er hebben dan ook interviews plaatsgevonden met adviseurs van de Agrotheek, om hun wensen inzichtelijk te krijgen voor het CRM.

Build

De designs voor het CRM systeem zijn in een periode van twee sprints uitgewerkt tot werkende software in een Laravel Backend en een VueJS frontend. Vervolgens heeft het development team de focus gelegd op  het koppelen van het CRM systeem aan de Exact- en Sharpspring-omgevingen. De centrale API met meerdere endpoints zorgt voor een optimale procesautomatisering, doordat de omgevingen niet aan elkaar vastzitten maar altijd schakelen via het door SevenLab gebouwde CRM. 

Grow

Het nieuwe CRM-systeem zorgt ervoor dat het gehele proces van (agrarische) klantinformatie, adviezen en teeltplannen in het geheel overzichtelijk is. Dit kwam al gauw naar voren tijdens de ontwikkeling van de software. Voordat het CRM naar productie werd gebracht, was het al duidelijk dat er de wens is om snel een tweede versie in gang te zetten.